Tikslai

  • Užtikrinti, kad teritorijų planavimas būtų vykdomas teisėtai

  • Užtikrinti, kad statinių statyba būtų vykdoma teisėtai

  • Užtikrinti, kad administracinės paslaugos teritorijų planavimo ir statybos srityse būtų teikiamos skaidriai

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-02