Uždaviniai

L. e. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko pareigas
Eglės Kuklierienės 2017 metų veiklos užduotys

1. Gerinti teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros kokybę.
2. Užtikrinti aktyvų Inspekcijos veiklos viešinimo procesą ir efektyvią korupcijos prevenciją.
3. Sudaryti teisines galimybes įsteigti ikiteismines teritorijų planavimo ir statybos ginčų nagrinėjimo komisijas.
4. Užtikrinti saugų, teisėtą bei kokybišką daugiabučių namų ir viešųjų pastatų atnaujinimo procesą, ypatingą dėmesį skiriant statybos darbų kokybei.

L. e. Inspekcijos viršininko pavaduotojo pareigas Vytauto Ambrazo 2017 metų veiklos užduotys
1. Gerinti teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros kokybę.
2. Užtikrinti efektyvią korupcijos prevenciją.
3. Sudaryti teisines galimybes įsteigti ikiteismines teritorijų planavimo ir statybos ginčų nagrinėjimo komisijas.
4. Tobulinti Inspekcijos kokybės vadybos sistemą, užtikrinat jos atitiktį ISO 9001:2015 standarto reikalavimams.

Inspekcijos viršininko pavaduotojo Aido Valio 2017 metų veiklos užduotys
1. Gerinti teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros kokybę.
2. Užtikrinti saugų, teisėtą ir kokybišką daugiabučių namų ir viešųjų pastatų atnaujinimo procesą, ypatingą dėmesį skiriant statybos darbų kokybei.
3. Sudaryti teisines galimybes įsteigti ikiteismines teritorijų planavimo ir statybos ginčų nagrinėjimo komisijas.
4. Tobulinti Inspekcijos informacines sistemas, diegti išmaniąsias technologines naujoves, reikalingas statybos valstybinei priežiūrai vykdyti.
5. Skatinti Inspekcijos teritorinių departamentų komunikaciją.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-08