Asmens duomenų apsauga

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 1V-205 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių patvirtinimo ir atsakingų už duomenų saugą asmenų skyrimo“ aktuali redakcija

Asmens duomenų tvarkymo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklės

Asmens duomenų tvarkymo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių 1 priedas „Iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro gaunamų asmens duomenų tvarkymo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos aprašas“

Iš Lietuvos Respublikos Gyventojų registro gaunamų asmens duomenų tvarkymo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos aprašo 1 priedas „Prašymas pateikti asmens duomenis“

Asmens duomenų tvarkymo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių 2 priedas „Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos darbuotojų žodžiu teikiamų konsultacijų metu gautų asmens duomenų tvarkymo aprašas“

Asmens duomenų tvarkymo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių 3 priedas „Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos valstybės tarnautojo arba darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pasižadėjimas saugoti asmens duomenų paslaptį”

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-20