Reidų žemėlapis

 

 

 

Žemėlapyje pateikiama informacija apie Inspekcijos 2018 metais surengtų reidų galimiems atvejams išaiškinti, kai baigti statyti, pradėti ir nebaigti, tačiau Statybos įstatymo nustatytais terminais Nekilnojamojo turto registre (NTR) neįregistruoti statiniai ir daiktinės teisės į juos. Dėl nenurodomų tikslių adresų galimi netikslumai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-08