Atstovas viešiesiems ryšiams

Siekdami teisingai, tiksliai ir nešališkai informuoti visuomenę, prašome preliminarius klausimus Jus dominančiomis temomis pateikti nurodytu el. paštu.


Ričerdas Indrašius
Kontaktai:
Tel.: (8 5) 230 0433
Mob.: 8 613 04117
El. p.: r.indrasius@vtpsi.lt

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-09-16