Atstovas viešiesiems ryšiams

Siekdami teisingai, tiksliai ir nešališkai informuoti visuomenę, prašome preliminarius klausimus Jus dominančiomis temomis pateikti nurodytu el. paštu.


Asta Kazickienė
Kontaktai:

Tel.: (8 5) 271 1379
Mob.: 8 608 45 748
El. p.: a.kazickiene@vtpsi.lt

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-03-08