Atstovas viešiesiems ryšiams

Siekdami teisingai, tiksliai ir nešališkai informuoti visuomenę, prašome preliminarius klausimus Jus dominančiomis temomis pateikti nurodytu el. paštu.


Ligita Luščiauskaitė
Kontaktai:

Tel.: (8 5) 210 1477
Mob.: 8 640 58 100
El. p.: l.lusciauskaite@vtpsi.lt

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-06-15