Konkursai į valstybės tarnybą

 

Konkurso paskelbimo data

Pareigų pavadinimas

Lygis,

kategorija

Skelbimo Nr.

Dokumentai priimami iki

Dokumentų pateikimas

2018-12-03 Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) A-12 40014 2018-12-20 el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
2018-12-05 Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) A-13 40089 2018-12-27 el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
2018-12-05 Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) A-12 40087 2018-12-27 el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
2018-12-06 Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) A-13 40113 2018-12-28 el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
2018-12-06 Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) A-12 40114 2018-12-28 el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
2018-12-06 Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) A-12 40115 2018-12-28 el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
2018-12-06 Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) A-13 40117 2018-12-28 el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
2018-12-12 Teisės skyriaus Patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas) A-14 40169 2019-01-03 el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
2018-12-12 Konsultavimo skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) A-13 40164 2019-01-03 el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
2018-12-12 Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) A-13 40146 2019-01-03 el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
2018-12-12 Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) A-13 40148 2019-01-03 el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
2018-12-17 Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) A-13 40226 2019-01-08 el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
2018-12-17 Teisės skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) A-13 40225 2019-01-08 el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
2018-12-19 Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) A-13 40294 2019-01-10 el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
2018-12-19 Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) A-13 40295 2019-01-10 el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
2018-12-19 Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas) A-13 40328 2019-01-10 el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

 

Asmenys, siekiantys tapti karjeros valstybės tarnautojais, priimami konkurso tvarka.

Plačiau apie tai http://www.vtd.lt/index.php?-88876684.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse į valstybės tarnautojo pareigas, (toliau – pretendentai) Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (www.testavimas.vtd.lt) privalo pateikti:

1. gyvenimo aprašymą;

2. nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas);

3. darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus;

4. išsilavinimą patvirtinančius dokumentus. Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos. Pretendentai dokumentus pateikia tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Konkurse įstaigoje (pokalbis, kurio metu pretendentams pateikiami vienodi klausimai ir (ar) praktinė užduotis) gali dalyvauti tie asmenys, kurie yra išlaikę bendrųjų gebėjimų testą ir, jei pretenduoja užimti vadovaujamas pareigas, pasitikrinę vadovavimo gebėjimus.

Pretendentai, atvykę į konkursą, privalo pateikti galiojantį asmens dokumentą, kuriame yra asmens kodas ir nuotrauka.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-12-19