Konkursai į valstybės tarnybą

 

Konkurso paskelbimo data

Pareigų pavadinimas

Lygis,

kategorija

Skelbimo Nr.

Dokumentai priimami iki

Dokumentų pateikimas

2018-02-15 Klaipėdos departamento Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas A-11 Nr. 36317 2018-03-07 el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
2018-02-15 Konsultavimo skyriaus vyriausiasis specialistas A-13 Nr. 37588 2018-03-07 el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
2018-02-07 Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas A-15 Nr. 37544 2017-02-28 el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
2018-01-24 Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjas A-15 Nr. 37439 2018-02-12 el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
2018-01-23 Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyriausiasis specialistas A-13 Nr. 37424 2018-02-09 el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

2018-01-11

Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas

A-17

Nr. 37330

2018-01-30

el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

   

 

 

   

 

Asmenys, siekiantys tapti karjeros valstybės tarnautojais, priimami konkurso tvarka.

Plačiau apie tai http://www.vtd.lt/index.php?-88876684.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse į valstybės tarnautojo pareigas, (toliau – pretendentai) Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (www.testavimas.vtd.lt) privalo pateikti:

1. gyvenimo aprašymą;

2. nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas);

3. darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus;

4. išsilavinimą patvirtinančius dokumentus. Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos. Pretendentai dokumentus pateikia tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Konkurse įstaigoje (pokalbis, kurio metu pretendentams pateikiami vienodi klausimai ir (ar) praktinė užduotis) gali dalyvauti tie asmenys, kurie yra išlaikę bendrųjų gebėjimų testą ir, jei pretenduoja užimti vadovaujamas pareigas, pasitikrinę vadovavimo gebėjimus.

Pretendentai, atvykę į konkursą, privalo pateikti galiojantį asmens dokumentą, kuriame yra asmens kodas ir nuotrauka.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-02-15