Apklausa parodė, kaip gyventojai vertina VTPSI veiklą

Data

2018 01 04

Įvertinimas
0
Be logotipo.jpg

     Gyventojai Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (VTPSI) veiklą vertina teigiamai – atskleidė įstaigos užsakymu gruodžio mėnesį atliktas visuomenės nuomonės tyrimas. Respondentai palankiai įvertino VTPSI viešąją komunikaciją, bendravimą su klientais ir įstaigos įvaizdžio pokyčius.

     Iš apklausoje dalyvavusių 1019 respondentų daugiau kaip 70 proc. respondentų  nurodė, kad yra pakankamai informuoti apie VTPSI vykdomas funkcijas, o įstaigos veiklą gerai arba labai gerai įvertino net trys ketvirtadaliai apklausos dalyvių, kuriems yra tekę naudotis Inspekcijos teikiamomis paslaugomis. Gyventojai taip pat pažymėjo, kad VTPSI darbuotojai yra kompetentingi, o jų atlikto darbo rezultatai atitiko jų poreikius ir teisės aktų reikalavimus.

     Nors VTPSI pastaruoju metu išskirtinį dėmesį skiria šviečiamajai ir konsultavimo veiklai, visuomenės nuomonės tyrimas atskleidė, kad gyventojams vis dar trūksta informacijos apie teritorijų planavimo ir statybos sričių teisinį reguliavimą bei statybą leidžiančių dokumentų išdavimo ir statybos užbaigimo procesus.  Net 73 proc. apklaustųjų taip pat nurodė nežinantys, kur ieškoti informacijos apie planuojamas statybas juos dominančioje teritorijoje.

     Siekdama didinti visuomenės informuotumą bei paskatinti gyventojus labiau įsitraukti į aplinkos formavimo procesus, VTPSI jau nuo 2018 m. vasario 1 d. atvers dalį IS „Infostatyba“ kaupiamų duomenų apie statybą leidžiančių dokumentų išdavimą. Gyventojai turės galimybę peržiūrėti dominančio objekto informaciją, statybą leidžiančio dokumento išdavimo procese dalyvavusių, projektus tikrinusių institucijų vertinimus ir išvadas.

     Taip pat primename, kad kilus su teritorijų planavimu ir statyba susijusių klausimų, tiek gyventojai, tiek verslo subjektų atstovai visuomet gali pasikonsultuoti su įstaigos ekspertais. Nuo 2017 m. gruodžio 1 d. Inspekcija konsultacijas teikia netik paskambinus konsultacijų skambučių centro telefonu (8 5)  207 3333, kreipusis el. paštu, užpildžius specialią elektroninio paklausimo formą įstaigos interneto svetainėje ar atvykus į artimiausią teritorinį padalinį, tačiau ir socialinio tinklo Facebook bei Inspekcijos interneto svetainėje sukurtos virtualios susirašinėjimo platformos priemonėmis. Taigi kiekvienas klientas tikrai atras jam patogiausią būdą pasikonsultuoti.

     Atlikto tyrimo metu taip pat vertintos respondentų žinios savavališkos statybos tema. Pastaruoju metu ši tema itin populiari ir plačiai eskaluojama žiniasklaidoje, tačiau vos kas penktas apklausoje dalyvavęs gyventojas (18 proc. apklaustųjų) atsakė gerai žinantis, kas yra savavališka statyba, o daugiau nei pusė apklaustųjų (50,8 proc.) nurodė nežinantys kaip apie ją pranešti.

     „Siekdami įtraukti gyventojus į sprendimų priėmimo procesus bei paskatinti juos pranešti apie pastebėtus pažeidimus, nuolat ieškome naujų efektyvių informacijos sklaidos ir komunikacijos su visuomene įrankių. Jau artimiausiu metu pradėsime vykdyti didelę socialinę kampaniją, kuri apims tiek video instrukcijų bei socialinių reklamų teritorijų planavimo, statybos ir korupcijos prevencijos temomis sukūrimą bei sklaidą, tiek aktualios informacijos apie teritorijų planavimo ir statybos procesus viešinimą regioninėje spaudoje, tiek susitikimų su miestų ir miestelių bendruomenės atstovais organizavimą. Visomis išgalėmis sieksime, kad gyventojai žinotų kur kreiptis pastebėję pažeidimus ir neliktų abejingais“, – teigia l. e VTPSI viršininko pareigas Eglė Kuklierienė.

     VTPSI planuojamos įgyvendinti socialinės kampanijos metu gyventojai bus supažindinti su aktualiu teritorijų planavimo ir statybos srities teisiniu reguliavimu, įsitraukimo į teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procesus galimybėmis, informuoti apie teritorijų planavimo ir statybos srityse veikiančias informacines sistemas ir registrus. Rengiamos video instrukcijos netik suteiks gyventojams žinių, kaip planuoti ir organizuoti, pavyzdžiui, vienbučio gyvenamojo namo statybas, bet taip pat ir skatins visuomenės nepakantumą korupcijai ir savavališkai statybai.