Nepamirškite pranešti apie statybos darbų pradžią!

Data

2020 06 08

Įvertinimas
0
statybu pradžia.jpg

Pirmasis ir būtinas žingsnis prieš pradedant statyti, rekonstruoti, griauti ar atnaujinti (modernizuoti) pastatus – pranešimas apie statybos pradžią.

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) primena, kad statytojai informaciją apie numatomą statybos pradžią ir pasamdytą ar paskirtą rangovą, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą, statinio statybos vadovą, statinio statybos techninį prižiūrėtoją, Statybos inspekciją turėtų informuoti ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki statybos pradžios. 

Visus planuojančius artimiausiu metu pradėti statybos darbus, o taip pat ir juos vykdančius, bet pamiršusius laiku pateikti pranešimą, kviečiame neatidėliojant nurodytą informaciją pateikti Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (IS „Infostatyba“).