Pasikeitus žemės sklypo kadastro numeriui ne visada privalomas naujas statybą leidžiantis dokumentas

Data

2018 01 16

Įvertinimas
8
daria-from-taskarmy-nl-258665.jpg

     Pasitaiko atvejų, kai užbaigus pagal projektą vykdytos statybos darbus paaiškėja, kad žemės sklypo kadastrinis numeris pasikeitė ir neatitinka nurodyto statybą leidžiančiame dokumente (toliau – SLD). Tokio pasikeitimo priežastys: statybos darbų eigoje žemės sklypas buvo padalytas į du ar kelis sklypus, sujungti ar perdalyti gretimi sklypai.

     Kai SLD nurodytas kitoks žemės sklypo numeris negu faktiškas, statytojui kyla klausimas, ar galima atlikti statybos užbaigimo procedūras nepakeitus SLD. Taigi esant tokiai situacijai reikėtų kreiptis į projekto rengėją, kad šis įvertintų, ar nepažeisti leidžiami žemės sklypo naudojimo rodikliai, nustatyti teritorijų planavimo dokumentuose, specialiuosiuose reikalavimuose ar statybos techniniame reglamente STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“. Jeigu šie rodikliai ir kiti teisės aktai nėra pažeisti, naujas SLD nėra privalomas ir norint vykdyti statybos užbaigimo procedūras pakanka atitinkamai pakoreguoti statinio projektą.

     Kilus papildomų klausimų dėl naujo SLD privalomumo galima pasikonsultuoti su Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos konsultantais telefonu (8 5)  207 3333 arba su savivaldybės administracijos vyriausiuoju architektu.