VTPSI keičiasi: pristatomi išmanūs asmenų aptarnavimo stendai

Data

2018 03 01

Įvertinimas
8
aaaa.PNG

     Nuo 2018 m. kovo 1 d. 10-yje Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (VTPSI)  klientų aptarnavimo vietų pradėjo veikti modernūs asmenų aptarnavimo stendai (planšetės), skirti pranešti apie galimai savavališką statybą, įstaigos tarnautojų  korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, įvertinti asmenų aptarnavimo ir konsultavimo kokybę.

       „Įdiegtas išmanus, aplinką tausojantis grįžtamojo ryšio ir klientų aptarnavimo sprendimas leis realiu laiku centralizuotai analizuoti informaciją apie klientų pasitenkinimą įstaigos padalinių darbuotojų veiksmais bei atvers galimybes nuosekliai gerinti klientų aptarnavimo ir konsultavimo kokybę. Be to, tai bus dar viena priemonė, leisianti gyventojams greitai ir paprastai anonimiškai pranešti apie grubiausius statybos įstatymo pažeidimus ar neteisėtus Inspekcijos tarnautojų veiksmus, o VTPSI – laiku imtis veiksmų siekiant nustatyti šiuos pažeidimus ir užkirsti kelią žalos kilimui. Džiugu, kad Inspekcija yra viena iš pirmųjų įstaigų, įdiegusių tokį sprendimą.“ – teigia laikinai VTPSI viršininko pareigas einanti Eglė Kuklierienė.

     VTPSI primena, kad apie galimai savavališką statybą, Inspekcijos darbuotojų neteisėtų veiksmų ar neveikimo, netinkamo pareigų vykdymo, piktnaudžiavimo suteiktais įgaliojimais ar veiksmų, susijusių su korupcija, šiuo metu galima pranešti ne tik pasinaudojant asmenų aptarnavimo stendais, bet ir dar šešiais kitais būdais: „Pasitikėjimo linijos“ telefonu su atsakikliu (8 5) 272 1072, faksu (8 5) 207 4753, Inspekcijos interneto svetainės skyriaus „Pasitikėjimo linija“ poskyryje „Elektroninė pranešimo forma“ užpildę nurodytą elektroninę formą, paštu – A. Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius.

     Teikiant pranešimą per „Pasitikėjimo liniją“ apie Inspekcijos tarnautojų galimai su korupcija susijusius veiksmus, neveikimą ar netinkamą pareigų vykdymą per asmenų aptarnavimo stendą, paštu, faksu arba telefonu turi būti nurodyta: tarnautojo, kurio veiksmai (neveikimas) skundžiami, vardas, pavardė ir pareigos; konkretus skundžiamas veiksmas (neveikimas), jį pagrindžiančios aplinkybės. Tuo tarpu pranešimus teikti „Pasitikėjimo linija“ aktualu tuomet, kai norima pateikti anoniminį pranešimą.