VTPSI sieks, kad valstybei padarytą žalą atlygintų tarnautojai

Data

2017 08 10

Įvertinimas
0
club-2492013_960_720.jpg

     Valstybei padarytos žalos atlyginimo klausimas dėl neteisėtų tarnautojų veiksmų derinant teritorijų planavimo dokumentus bei išduodant pripažinimo tinkamu naudoti aktą Kuršių nerijos nacionaliniame parke bus sprendžiamas teisme. Klaipėdos apygardos teismas priėmė nagrinėti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (VTPSI) prašymą dėl žalos išieškojimo regreso tvarka iš asmenų, atlikusių neteisėtus veiksmus Juodkrantėje, L. Rėzos g. 1A,  sklypo ir pastato įteisinimo procesų metu.

     „Į teismą atstovaudami Lietuvos valstybei kreipėmės dėl buvusios Klaipėdos apskrities viršininko administracijos, kurios dalį funkcijų perėmėme 2010 metais, trijų darbuotojų sprendimų. Siekiame, kad valstybės patirtą žalą kompensuotų ne mokesčių mokėtojai, o už tai tiesiogiai atsakingi tarnautojai, kurie savo neteisėtais veiksmais ir lėmė jos atsiradimą“, - sako laikinai VTPSI viršininko pareigas einanti Eglė Kuklierienė.

     VTPSI savo prašyme teismui nurodė, kad šie darbuotojai sąmoningai leido kilti padariniams, lėmusiems žalą valstybei, todėl pagal galiojančius teisės aktus regreso tvarka iš jų reikalaujama atlyginti visą jai tenkančią žalą, kuri sudaro 73 091,88 eurų sumą. Atlyginti žalą valstybei darbuotojai buvo raginami savanoriškai, tačiau šiems nesutikus, to bus siekiama teisminiu keliu.

     Inspekcija dėl žalos atlyginimo valstybei kreipėsi ir į kitas teritorijų planavimo dokumentų derinimo ir tvirtinimo, statybos leidimų išdavimo ir statybos užbaigimo procedūrose dalyvavusias institucijas – Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos, Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentą bei Kuršių nerijos nacionalinio parko direkciją, tačiau jos nusprendė regreso teisės savo darbuotojų atžvilgiu netaikyti.

     „Valstybės institucijų vengimas pasinaudoti šia teise didina korupcijos pasireiškimo tikimybę bei sudaro palankią terpę piktnaudžiavimui tarnyba“, - sako E. Kuklierienė.

     Pasak jos, Inspekcija, pastebėjusi esamo reguliavimo problemas bei siekdama prisidėti prie skaidrumo priežiūros srityse didinimo, yra pateikusi pasiūlymus, kuriuos įgyvendinus būtų užtikrinta veiksmingesnė iš valstybės priteistos ir iš valstybės biudžeto sumokėtos žalos atlyginimo iš žalą padariusių tarnautojų tvarka. Inspekcijos nuomone, valstybės institucijoms, kurių valstybės tarnautojai sukėlė žalą, neturėtų būti suteikta teisė spręsti dėl regreso teisės įgyvendinimo.

     „Kadangi esamas reglamentavimas yra komplikuotas ir apsunkina regreso teisės įgyvendinimą, būtini teisinio reguliavimo pokyčiai, todėl džiaugiamės, kad šioje srityje reikiamų bei lauktų reformų ėmėsi ir Vyriausybė“, - pažymėjo VTPSI vadovė.

     Žala valstybei kilo po 2009-04-10 priimto Klaipėdos apygardos teismo sprendimo panaikinti žemės sklypo L. Rėzos g. 1A, Juodkrantėje, detalųjį planą, statybos leidimą, taip pat pagal juos pastatytų pastatų pirkimo-pardavimo sandorius bei taikyti restituciją ir įpareigojo statytojus griauti statinius. Po šios bylos baigties pastatus įsigiję asmenys kreipėsi dėl žalos atlyginimo iš Lietuvos valstybės ir Neringos savivaldybės dėl jų neteisėtų veiksmų detaliojo planavimo ir statybos leidimų išdavimo procesuose.

     Administraciniai teismai, nagrinėję bylas dėl žalos atlyginimo, priėmė sprendimus iš dalies tenkinti besikreipusių asmenų prašymus ir priteisė žalos atlyginimą iš Lietuvos valstybės ir Neringos savivaldybės.