Įsakymai, reglamentuojantys statybos valstybinę priežiūrą

2018 m. spalio 10 d. Nr. 1V-128

Dėl Kvietimo rekvizitų patvirtinimo

2018 m. vasario 20 d. Nr. 1V-11

Dėl Įgaliojimų surašyti administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėti administracinių nusižengimų bylas Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos suteikimo

2017 m. gruodžio 22 d. Nr. 1V-169

Dėl Pažymos apie statinio (-ių) atitiktį esminiams statinio reikalavimams rekvizitų patvirtinimo

2017 m. gruodžio 21 d. Nr. 1V-166

Dėl Privalomojo nurodymo rekvizitų patvirtinimo

2017 m. lapkričio 27 d. Nr. 1V-154

Dėl Statybos užbaigimo akto rekvizitų patvirtinimo

2017 m. lapkričio 27 d. Nr. 1V-153

Dėl Prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą rekvizitų patvirtinimo

2017 m. lapkričio 27 d. Nr. 1V-152

Dėl Deklaracijos apie statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) (kai statybą numatyta užbaigti etapais) statybos užbaigimą / statinio (-ių) jo (jų) dalies (-ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą rekvizitų patvirtinimo

2017 m. liepos 17 d. Nr. 1V-91

Dėl Statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo aktų (kontrolinių klausimynų) rekvizitų patvirtinimo

2017 m. vasario 13 d. Nr. 1V-21

Dėl Prašymo patvirtinti deklaraciją apie statinio (-ių) statybos užbaigimą / statinio (ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą rekvizitų patvirtinimo

2017 m. sausio 24 d. Nr. 1V-10 

Dėl Planavimo sąlygų kompleksinio teritorijų planavimo dokumentui (bendrajam / detaliajam planui) rengti išdavimo teisėtumo patikrinimo akto, planavimo sąlygų specialiojo teritorijų planavimo dokumentui rengti išdavimo teisėtumo patikrinimo akto ir statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo, prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimo terminų laikymosi patikrinimo akto rekvizitų patvirtinimo

2016 m. gruodžio 30 d. Nr. 1V-195

Dėl Tyrimo veiksmo protokolo, administracinio nusižengimo protokolo juridiniam asmeniui, nutarimo administracinio nusižengimo byloje juridiniam asmeniui rekvizitų patvirtinimo

2016 m. gruodžio 29 d. Nr. 1V-191

Dėl Deklaracijos apie statybos užbaigimą (kai statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas) patikrinimo akto rekvizitų patvirtinimo

2016 m. gruodžio 29 d. Nr. 1V-190

Dėl Deklaracijos apie statybos užbaigimą (kai statybą leidžiantis dokumentas privalomas) patikrinimo akto rekvizitų patvirtinimo

2016 m. gruodžio 29 d. Nr. 1V-189

Dėl Statybos užbaigimo akto patikrinimo akto rekvizitų patvirtinimo

2016 m. gruodžio 29 d. Nr. 1V-186

Dėl Sprendimo dėl privalomojo nurodymo įvykdymo termino pratęsimo rekvizitų patvirtinimo

2016 m. gruodžio 28 d. Nr. 1V-182

Dėl Pažymos apie statinio nugriovimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2016 m. gruodžio 23 d. Nr. 1V-176

Dėl Privalomojo nurodymo pašalinti pažeidimus įvykdymo patikrinimo akto rekvizitų patvirtinimo

2016 m. gruodžio 22 d. Nr. 1V-175

Dėl Privalomųjų nurodymų ir teismo sprendimų priverstinio vykdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2016 m. gruodžio 20 d. Nr. 1V-168

Dėl Privalomojo nurodymo nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų įvykdymo patikrinimo akto rekvizitų patvirtinimo

2016 m. gruodžio 13 d. Nr. 1V-157

Dėl Privalomojo nurodymo nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų rekvizitų patvirtinimo

2016 m. gruodžio 13 d. Nr. 1V-156

Dėl Privalomojo nurodymo pašalinti pažeidimus rekvizitų patvirtinimo

2016 m. lapkričio 16 d. Nr. 1V-136

Dėl Privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius rekvizitų patvirtinimo

2016 m. lapkričio 7 d. Nr. 1V-128

Dėl Pranešimo apie statybos pradžią, rangovo ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą rekvizitų patvirtinimo

2016 m. rugsėjo 19 d. Nr. 1V-113

Dėl Leidimo atlikti statinio (-ių) konservavimo darbus rekvizitų patvirtinimo

2016 m. birželio 15 d. Nr. 1V-77

Dėl Prašymo išduoti branduolinės energetikos objekto statinio (-ių) statybos užbaigimo aktą rekvizitų patvirtinimo

2016  m. birželio 08 d. Nr. 1V-73

Dėl Pažymos apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio (-ių) projekto sprendinių išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2016 m. gegužės 04 d. Nr. 1V-48

Dėl Savavališkos statybos akto rekvizitų patvirtinimo

2015 m. gruodžio 28 d. Nr. 1V-228

Dėl kai kurių Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymų įsigaliojimo atidėjimo

2015 m. gruodžio 11 d. Nr. 1V-207

Dėl Privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo akto rekvizitų patvirtinimo

2015 m. gruodžio 11 d. Nr. 1V-206

Dėl Statinio (-ių) atitikties statinio projektui patikrinimo akto rekvizitų patvirtinimo

2015 m. spalio 16 d. Nr. 1V-177

Dėl Pažymos apie statinio (-ių) atitiktį projektui rekvizitų patvirtinimo

2015 m. rugsėjo 15 d. Nr. 1V-152           

Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1V-196 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos dokumentų, susijusių su teritorijų planavimo ir statybos valstybine priežiūra, rekvizitų patvirtinimo ir kai kurių Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios

2015 m. rugpjūčio 31 d. Nr. 1V-141

Dėl Prašymo pratęsti privalomojo nurodymo įvykdymo terminą rekvizitų patvirtinimo

2015 m. rugpjūčio 31 d. Nr. 1V-140

Dėl Prašymo pratęsti privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą rekvizitų patvirtinimo

2015 m. rugpjūčio 31 d. Nr. 1V-139

Dėl Prašymo leisti tęsti sustabdytą statybą rekvizitų patvirtinimo

2015 m. rugpjūčio 31 d. Nr. 1V-138

Dėl Leidimo tęsti sustabdytą statybą rekvizitų patvirtinimo

2015 m. rugpjūčio 31 d. Nr. 1V- 137

Dėl Faktinių duomenų patikrinimo vietoje akto rekvizitų patvirtinimo

2015 m. rugpjūčio 31 d. Nr. 1V-136

Dėl Branduolinės energetikos objekto statinio (-ių) statybos užbaigimo akto rekvizitų patvirtinimo

2015 m. rugpjūčio 31 d. Nr. 1V-129

Dėl Prašymo išduoti leidimą atlikti statinio konservavimo darbus rekvizitų patvirtinimo

2014 m. gruodžio 2 d. Nr. 1V-195

Dėl Statybinių atliekų tvarkymo atitikties teisės aktų reikalavimams patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno) rekvizitų patvirtinimo ir jo taikymo

2014 m. lapkričio 7 d. Nr. 1V-163

Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Statybos valstybinės priežiūros proceso aprašo patvirtinimo

2013 m. sausio 16 d. Nr. 1V-10

Dėl Statybos užbaigimo aktų ir deklaracijų apie statybos užbaigimą tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2011 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. 1V-41 "Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos patvirtintose deklaracijose apie statybos užbaigimą nurodytų statinių statybos teisėtumo tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios

2012 m. kovo 29 d. Nr. 1V-53

(2019 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu 1V-136 patvirtinta

nauja redakcija)

Dėl Statybos (ūkio subjektų veiklos) patikrinimo tvarkos aprašo ir statybos (ūkio subjektų veiklos) patikrinimo aktų formų patvirtinimo

2011 m. vasario 4 d. Nr. 1V-17

Dėl Planavimo sąlygų, planavimo sąlygų sąvadų ir statybą leidžiančių dokumentų parengimo bei išdavimo atitikties teisės aktų reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2019 m. rugsėjo 5 d.  Nr. 1V-153

Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos reidų organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2010 m. birželio 8 d. Nr. 1V-95

(2016 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1V-188

patvirtinta nauja redakcija)

Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos reidų organizavimo ir tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-09-11