Informuojame, kad ekstremaliosios situacijos (dėl COVID-19) metu:

  •  Asmenys vietoje konsultuojami (teritorijų planavimo ir statybos klausimais, taip pat kai norima pasikonsultuoti pateikiant dokumentus) tik iš anksto suderintu konsultacijų laiku.
  •  Konsultacijai vietoje galima užsiregistruoti paskambinus Inspekcijos Administravimo skyriaus raštinės darbuotojui, taip pat atvykus į Inspekciją, paštu, faksu, el. paštu info@vtpsi.lt arba Inspekcijos interneto svetainėje www.vtpsi.lrv.lt rezervuojant aptarnavimo laiką (raginame naudoti pastarąjį būdą).
  • Dokumentai (be konsultacijos) priimami įprasta tvarka, tačiau juos pateikti galite ir elektroniniu būdu (per informacines sistemas, el. paštu, faksu ir pan.), siųsti paštu. Raginame naudotis dokumentų pateikimu minėtomis formomis. Primename, kad dokumentai turi būti pasirašyti (išskyrus teisės aktų numatytas išimtis). Siųsdami dokumentus el. paštu, turite juos pasirašyti el. parašu arba pasirašyti popierinį dokumentą ir atsiųsti jo nuskenuotą arba nufotografuotą versiją.
  • Inspekcijoje ribojamas lankytojų ir darbuotojų fizinis kontaktas (prašome laikytis ne mažesnio nei 1 metro atstumo), išskyrus atvejus, kai įrengta pertvara.
  •  Visi vyresni nei 6 metų amžiaus lankytojai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (kaukę, respiratorių ir pan.), išskyrus neįgalumą turinčius asmenis, kurie dėl savo sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei.
  •  !!! Lankytojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz.: karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ar pan.), taip pat nedėvintys nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių, neaptarnaujami.
  • Konsultacijos teisės aktų taikymo klausimais ir dėl informacinių sistemų naudojimo teikiamos telefonu: (8 5) 207 3333.
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-14