BDAR
gdpr

Patikrinimų aktai (klausimynai)

/uploads/vtpsi/documents/files/statybos%2Bnagrin%C4%97jant%2Bskund%C4%85%2Bpatikrinimo%2Baktas_aktuali(1).docx   Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko įsakymu patvirtinti patikrinimo aktai (kontroliniai klausimynai) naudojami tikrinant statinius ir ūkio subjektų veiklą.
 
   Patvirtinti patikrinimo aktai (kontroliniai klausimynai) peržiūrimi du kartus per metus: iki gegužės 1 d. ir iki spalio 1 d. Peržiūros metu yra įvertinami teisės aktų pakeitimai, Inspekcijos darbuotojų bei kitų asmenų pateiktos pastabos.

   Inspekcijos darbuotojai ir kiti asmenys pastabas ir pasiūlymus dėl šių patikrinimo aktų formų gali teikti el. paštu r.druktenis@vtpsi.lt

   Kviečiame susipažinti su nuo 2020 m. lapkričio 1 d. įsigaliojančiais kontrolinių klausimynų pakeitimais !


Kontroliniai klausimynai:

   1. Pastato atnaujinimo (modernizavimo) patikrinimo aktas (kontrolinis klausimynas);

   2. Statinio projekto ekspertizės akto patikrinimo aktas (kontrolinis klausimynas);

   3. Statinio statybos rangovo veiklos patikrinimo aktas (kontrolinis klausimynas);

   4. Statybos patikrinimo aktas, nagrinėjant skundą (kontrolinis klausimynas);

   5. Statybos patikrinimo aktas (kontrolinis klausimynas); 

   6. Statinio statybos vadovo veiklos patikrinimo aktas (kontrolinis klausimynas);

   7. Statinio ekspertizės akto patikrinimo aktas (kontrolinis klausimynas);

   8. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo veiklos patikrinimo aktas (kontrolinis klausimynas);

  

   Faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktas

   Ūkio subjektų nuomonės pateikimas apie Inspekcijos atliktą patikrinimą.

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-29