BDAR
gdpr

Atnaujinamų (modernizuojamų) pastatų statybos kokybės priežiūra ir kontrolė

 

Projektas „Atnaujinamų (modernizuojamų) pastatų statybos kokybės priežiūra ir kontrolė“
Projekto Nr. 04.3.1-APVA-V-003-01-0002


        Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Inspekcija) siekia paskatinti daugiabučių namų butų savininkus ir savivaldybių administracijas aktyviau dalyvauti pastatų atnaujinimo (modernizavimo) procese bei pradeda įgyvendinti Europos regioninės plėtros fondo lėšomis (ERPF) finansuojamą projektą „Atnaujinamų (modernizuojamų) pastatų statybos kokybės priežiūra ir kontrolė“.
        Siekdama užtikrinti saugų, teisėtą ir kokybišką atnaujinimo procesą bei tinkamą statiniams atnaujinti skirtų ERPF lėšų panaudojimą, Inspekcija visoje Lietuvoje atliks 2500 papildomų atnaujinamų (modernizuojamų) pastatų patikrinimų statybos darbų vykdymo metu. Intensyvesnė priežiūra minimizuos paslėptų defektų, nereglamentuotų ar netinkamų statybos produktų panaudojimo ir nekokybiškai atliktų statybos darbų riziką, aktyvesnis inspektavimas statybos darbų vykdymo metu sudarys prielaidas šių pastatų statybos užbaigimo metu nustatomų pažeidimų skaičiaus mažėjimui.
        Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-APVA-V-003 priemonę „Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“.
Projekto tikslas – skatinti daugiabučių namų butų savininkus ir savivaldybių administracijas aktyviai dalyvauti pastatų atnaujinimo (modernizavimo) procese užtikrinant tinkamą atnaujinamų (modernizuojamų) pastatų statybos kokybę.
Projekto veiklos:
1. Atnaujinamų (modernizuojamų) pastatų patikrinimams atlikti reikiamos įrangos įsigijimas.
2. Atnaujinamų (modernizuojamų) pastatų patikrinimų atlikimas.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2016 m. gruodžio 13 d.  – 2020 m. kovo 31 d.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-27