Pažangių elektroninių paslaugų, susijusių su statyba ir statybos valstybine priežiūra, plėtra

Pažangių elektroninių paslaugų, susijusių su statyba ir statybos valstybine priežiūra, plėtra

Projektas „Pažangių elektroninių paslaugų, susijusių su statyba ir statybos valstybine priežiūra, plėtra“

Projekto Nr. 02.3.1-CPVA-V-529-01-0006

        Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos vykdo Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“) modernizavimo projektą „Pažangių elektroninių paslaugų, susijusių su statyba ir statybos valstybine priežiūra, plėtra“.
        Projekto tikslas – panaudojant naujausias technologijas ir iš kitų institucijų gautus duomenis, sukurti į vartotoją (gyventojus ir ūkio subjektus) orientuotą patogią, sąveikią ir kokybišką viešą, su statybos dokumentų išdavimu ir statybos valstybine priežiūra susijusią, sudėtinę paslaugą.
        Projekto uždavinys – modernizuoti IS „Infostatyba“, kitas susijusias informacines sistemas ir sukurti reikiamas integracines sąsajas, siekiant realizuoti su statybos dokumentų išdavimu ir statybos valstybine priežiūra susijusią sudėtinę elektroninę paslaugą pagal gyvenimo įvykį „Statau namą“.
        Siekiamas projekto rezultatas – sukurta 6 ir išvystyta 14, su statybos dokumentų išdavimu ir statybos valstybine priežiūra susijusių, el. paslaugų, siekiant užtikrinti el. paslaugų užsakymo ir teikimo patogumą, efektyvumą, vientisumą, kompleksiškumą  bei sudėtinės paslaugos pagal gyvenimo įvykį „Statau namą“ sukūrimą.
        Projekto tiesioginė tikslinės grupės – fiziniai ar juridiniai asmenys, vykdantys/planuojantys vykdyti veiklą ar jos priežiūrą statybų srityje:
        1. Statytojai;
        2. Savivaldybių administracijų specialistai;
        3. Inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų savininkai, valdytojai ar naudotojai;
        4. VTPSI specialistai;
        5. Kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, planuojantys vykdyti ar vykdantys veiklą statybų srityje.
       Projekto veiklos – programinių, konsultacinių priemonių, reikalingų IS „Infostatyba“ modernizavimui, integracijų sukūrimui bei el. paslaugų veikimui, įsigijimas ir įdiegimas.
       IS „Infostatyba“ elektroninės paslaugos bus teikiamos per Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroniniu vartus.
       Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2017 m. gruodžio 20 d.  – 2020 m. gruodžio 31 d.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-06-14