BDAR
gdpr

Misija, Vizija, Tikslai

Mūsų misija 

          Apsaugoti aplinką ir visuomenę nuo žalos vykdant teritorijų  planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą.

 

Mūsų vizija

        Darniai vystomos teritorijos ir saugūs statiniai.

 

Mūsų tikslai 

        Inspekcija, vykdydama teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, įgyvendina Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2020 - 2022 metų strateginio veiklos plano programos 03-37 tikslą:

- saugoti žmogaus gyvybę, nuosavybę ir aplinką nuo pavojingų veiksnių teritorijų planavimo ir statybos srityje.

 

        Vadovaujantis Inspekcijos nuostatų 10 punktu, veiklos tikslai yra šie:

- užtikrinti, kad teritorijų planavimas būtų vykdomas teisėtai;

- užtikrinti, kad statinių statyba būtų vykdoma teisėtai;

- užtikrinti, kad administracinės paslaugos teritorijų planavimo ir statybos srityje būtų teikiamos skaidriai.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-12-02