Tikslai

Inspekcija, vykdydama teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, įgyvendina Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2020 - 2022 metų strateginio veiklos plano programos 03-37 tikslą:

- saugoti žmogaus gyvybę, nuosavybę ir aplinką nuo pavojingų veiksnių teritorijų planavimo ir statybos srityje.

 

Vadovaujantis Inspekcijos nuostatų 10 punktu, Inspekcijos veiklos tikslai yra šie:

- užtikrinti, kad teritorijų planavimas būtų vykdomas teisėtai;

- užtikrinti, kad statinių statyba būtų vykdoma teisėtai;

- užtikrinti, kad administracinės paslaugos teritorijų planavimo ir statybos srityje būtų teikiamos skaidriai.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-23