BDAR
gdpr

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos duomenų atvėrimo tvarka ir reikalavimai

Čia skelbiami Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau –VTPSI) tvarkomi atviri duomenys.

Atviri duomenys – tai laisvai prieinami VTPSI veikloje ar dokumentuose užfiksuoti ir kaupiami duomenys, informacija ar jos dalis, pateikiama kompiuteriu nuskaitomais atvirais formatais, įskaitant VTPSI valdomų duomenų šaltinių duomenis, kuriuos visi asmenys gali pakartotinai naudoti ir platinti bet kokiu tikslu, nurodydami jų šaltinį ir užtikrindami duomenų naudojimo sąlygas, kuriomis duomenys buvo gauti.

Platesnę informaciją apie atvirus duomenis galite rasti čia.

Duomenų šaltiniai – valstybės informacinės sistemos, vidaus administravimo informacinės sistemos ir kitos duomenų laikmenos, kurių valdytoja yra VTPSI;

Atviri duomenys teikiami neatlygintinai.

VTPSI skelbiamais duomenims galite naudotis (perkelti visą ar dalį informacijos, ją atvaizduoti, apdoroti, adaptuoti, klasifikuoti, sisteminti, skelbti, skaidyti dalimis ar kitaip tvarkyti, kurti išvestinius produktus, nepaisant naudojimo tikslų pobūdžio), jei:

• Laikotės LR teisės aktų reikalavimų;

• Neklaidinate vartotojų dėl informacijos šaltinių, informacijos naudojimo sąlygų, informacijos oficialumo pobūdžio;

• Nekeičiate duomenų tikrumo ir nesudarote kitų sąlygų, kad vartotojai būtų kitaip klaidinami;

• Nurodote pirminį informacijos šaltinį (VTPSI).

 

Turite pastabų ar pasiūlymų dėl šiuo metu publikuojamų atvirų duomenų?
Norite pasitarti dėl techninių galimybių ar kitų su duomenų panaudojimu susijusių klausimų?
Turite lūkesčių dėl atvirų duomenų arba nori išaiškinti naujų, aktualių duomenų atvėrimo galimybes, kviečiame kreiptis el. paštu [email protected]

 

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos duomenų atvėrimo tvarkos aprašas (1 priedas, 2 priedas). 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-20