Atstovas viešiesiems ryšiams

Siekdami teisingai, tiksliai ir nešališkai informuoti visuomenę, prašome preliminarius klausimus Jus dominančiomis temomis pateikti nurodytu el. paštu.


Diana Dambrauskienė
Kontaktai:
Mob.: +370 673 04568
El. p.: d.dambrauskiene@vtpsi.lt

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-08-25