Atstovas viešiesiems ryšiams

Siekdami teisingai, tiksliai ir nešališkai informuoti visuomenę, prašome preliminarius klausimus Jus dominančiomis temomis pateikti nurodytu el. paštu.


Ieva Liutkutė
Kontaktai:
Mob.: +370 608 45748
El. p.: i.liutkute@vtpsi.lt

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-16