BDAR
gdpr

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atranka

 

Asmuo, norėdamas dalyvauti atrankoje, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos prie Aplinkos ministerijos skelbime nurodytu elektroninio pašto adresu (cv@vtpsi.lt) privalo pateikti:
1. Gyvenimo aprašymą;
2. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
3. Darbo patirtį patvirtinančius dokumentus, jei pareigybei, kuriai užimti skelbiama atranka, aprašyme nurodytas reikalavimas turėti atitinkamą darbo patirtį (stažą);
4. Vairuotojo pažymėjimą, jei pareigybei, kuriai užimti skelbiama atranka, aprašyme nustatytas reikalavimas turėti vairuotojo pažymėjimą (teisė vairuoti B kategorijos transporto priemones);
5. Anglų ar kitos kalbos mokėjimo lygį patvirtinantį dokumentą, jeigu pareigybės, į kurią pretenduojama, aprašyme yra nustatytas reikalavimas mokėti užsienio kalbą ir jeigu šios (-ių) kalbų mokėjimą pretendentas yra pasitikrinęs Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1V-447 „Dėl Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka;

Dokumentai priimami
10 darbo dienų nuo atrankos paskelbimo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos prie Aplinkos ministerijos interneto svetainėje dienos elektroninio pašto adresu: cv@vtpsi.lt.
Informuojame, kad remiantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, pretendentų asmens duomenys bus saugomi vienerius metus.

 

Atrankos vykdymo būdas -  pokalbis žodžiu.

Apie atrankos laiką ir būdą informuosime tik atrinktus pretendentus.

Kontaktinis asmuo – Veslava Komarovič, v.komarovic@vtpsi.lt , tel. 8 645 063 09

 

 

  Skelbimo                 data Dokumentai priimami iki Pareigybė Pareigybės koeficientas Darbo vieta
  2021-11-24 2021-12-07 Veiklos gerinimo skyriaus specialistas 7-8,5 Vilnius
  2021-11-05 2021-11-19 Informacinių sistemų valdymo skyriaus specialistas 7-7,7 Vilnius
  2021-11-04 2021-11-30 Rytų departamento Pirmojo skyriaus specialistas 7-9,5 Vilnius
  2021-11-04 2021-11-17 Vidaus tyrimų skyriaus specialistas (teisininkas) 7-8,5 Vilnius
  2021-11-04 2021-11-30 Vakarų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamento Pirmojo statybos priežiūros skyriaus specialistas 7-8,5 Klaipėda, Kretinga, galima nuotolinė darbo vieta
  2021-11-04 2021-11-30 Rytų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamento Pirmojo/Antrojo/Trečiojo statybos priežiūros skyriaus specialistas nuo 7 iki 8,5 Vilnius, Kaunas, galima nuotolinė darbo vieta

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-24