Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atranka

 

Asmuo, norėdamas dalyvauti atrankoje, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos prie Aplinkos ministerijos skelbime nurodytu elektroninio pašto adresu (cv@vtpsi.lt) privalo pateikti:
1. Gyvenimo aprašymą;
2. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
3. Darbo patirtį patvirtinančius dokumentus, jei pareigybei, kuriai užimti skelbiama atranka, aprašyme nurodytas reikalavimas turėti atitinkamą darbo patirtį (stažą);
4. Vairuotojo pažymėjimą, jei pareigybei, kuriai užimti skelbiama atranka, aprašyme nustatytas reikalavimas turėti vairuotojo pažymėjimą (teisė vairuoti B kategorijos transporto priemones);
5. Anglų ar kitos kalbos mokėjimo lygį patvirtinantį dokumentą, jeigu pareigybės, į kurią pretenduojama, aprašyme yra nustatytas reikalavimas mokėti užsienio kalbą ir jeigu šios (-ių) kalbų mokėjimą pretendentas yra pasitikrinęs Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1V-447 „Dėl Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka;

Dokumentai priimami
10 darbo dienų nuo atrankos paskelbimo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos prie Aplinkos ministerijos interneto svetainėje dienos elektroninio pašto adresu: cv@vtpsi.lt.
Informuojame, kad remiantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, pretendentų asmens duomenys bus saugomi vienerius metus.

 

Atrankos vykdymo būdas -  pokalbis žodžiu.

Apie atrankos laiką ir būdą informuosime tik atrinktus pretendentus.

Kontaktinis asmuo – Administravimo skyriaus specialistė Eglė Ginčienė, e.ginciene@vtpsi.lt, tel. 8 659 627 33

 

 

Skelbimo                 data Dokumentai priimami iki Pareigybė Pareigybės koeficientas Darbo vieta
2021-03-04 2021-03-10 Vidurio Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamento Trečiojo statybos priežiūros skyriaus specialistas nuo 7 iki 8,5 Marijampolė, Lazdijai
2021-03-02 2021-03-16

Išteklių valdymo skyriaus specialistas (finansininkas)

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
nuo 9 iki 10,5 Vilnius
2021-03-04 2021-03-18 Konsultavimo skyriaus specialistas (anglų kalba) nuo 7,1 iki 8,5 Vilnius
2021-03-04 2021-03-18 Rytų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamento Pirmojo/Antrojo/Trečiojo statybos priežiūros skyriaus specialistas nuo 7 iki 8,5 pasirinktinai Rytų Lietuvos departamento veikimo teritorijoje esanti darbo vieta

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-04