BDAR
gdpr

Konkursai į valstybės tarnybą

 

Nuo 2019 m. sausio 1 d. visus valstybės tarnautojus centralizuotai atrenka Valstybės tarnybos departamentas. Atrankas vykdo Valstybės tarnybos departamento sudarytos atrankos komisijos.

Prašymai dalyvauti centralizuotai VTD vykdomame konkurse į karjeros valstybės tarnautojo pareigas priimami

10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo VTD interneto svetainėje dienos.

Svarbu! Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse,  konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu http://www.testavimas.vtd.lt/ privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;

2. sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą Asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną ir  Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją.

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!

Konkurso paskelbimo data

Pareigų pavadinimas

Skelbimo Nr.

Dokumentai priimami iki

Dokumentų pateikimas

2021-11-27

Vakarų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamento Antrojo statybos pirežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros vasltybės tarnautojas), pareiginės algos koeficientas 8,5

 

Darbo vieta - Šilalė

49415 2021-12-10 el.būdu (per Vatis Atrankos modulį)el.būdu (per Vatis Atrankos modulį)
2021-11-26

Rytų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamento Antrojo statybos pirežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros vasltybės tarnautojas), pareiginės algos koeficientas 8,5

 

Darbo vieta - Vilnius

49392 2021-12-10 el.būdu (per Vatis Atrankos modulį)el. būdu (per Vatis Atrankos modulį)
2021-11-25

Rytų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamento Antrojo statybos pirežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros vasltybės tarnautojas), pareiginės algos koeficientas 8,5

 

Darbo vieta - Vilnius

49393 2021-12-10 el.būdu (per Vatis Atrankos modulį)
2021-11-15

Informacinių sistemų valdymo skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas), pareiginės algos koeficientas 12,00

Darbo vieta - Vilnius

49192 2021-11-29 el. būdu (per Vatis Atrankos modulį)

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-28