Konkursai į valstybės tarnybą

 

Nuo 2019 m. sausio 1 d. visus valstybės tarnautojus centralizuotai atrenka Valstybės tarnybos departamentas. Atrankas vykdo Valstybės tarnybos departamento sudarytos atrankos komisijos.

Prašymai dalyvauti centralizuotai VTD vykdomame konkurse į karjeros valstybės tarnautojo pareigas priimami

10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo VTD interneto svetainėje dienos.

Svarbu! Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse,  konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu http://www.testavimas.vtd.lt/ privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;

2. sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą Asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną ir  Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją.

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!

Konkurso paskelbimo data

Pareigų pavadinimas

Skelbimo Nr.

Dokumentai priimami iki

Dokumentų pateikimas

2021-04-13

Teritorijų planavimo valstybinės priežiūros departamento Pirmojo teritorijų planavimo priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas), pareiginės algos koeficientas 8,0

Darbo vieta Kaune

46875 2021-04-27 el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
2021-04-08

Vidurio Lietuvos statyboos valstybinės priežiūros departamento Antrojo statybos priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas), pareiginės algos koeficientas 8,0.

Darbo vieta Kėdainiuose

46844 2021-04-22 el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
2021-04-08

Vidurio Lietuvos statyboos valstybinės priežiūros departamento Trečiojo statybos priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas), pareiginės algos koeficientas 8,0.

Darbo vieta Marijampolėje

46845 2021-04-22 el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
        el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
        el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
        el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
        el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
        el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
        el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-13