Konkursai į valstybės tarnybą

 

Nuo 2019 m. sausio 1 d. visus valstybės tarnautojus centralizuotai atrenka Valstybės tarnybos departamentas. Atrankas vykdo Valstybės tarnybos departamento sudarytos atrankos komisijos.

Prašymai dalyvauti centralizuotai VTD vykdomame konkurse į karjeros valstybės tarnautojo pareigas priimami

10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo VTD interneto svetainėje dienos.

Svarbu! Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse,  konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu http://www.testavimas.vtd.lt/ privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;

2. sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą Asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną ir  Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją.

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!

Konkurso paskelbimo data

Pareigų pavadinimas

Skelbimo Nr.

Dokumentai priimami iki

Dokumentų pateikimas

2020-10-21 Vakarų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamento Antrojo statybos priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas), 7,5 pareiginės algos koeficientas 45575 2020-11-05 el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
2020-10-22 Vidaus tyrimų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas), 7,5 pareiginės algos koeficientas 45576 2020-11-06 el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
2020-10-26 Vakarų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamento Trečiojo statybos priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas), 7,5 pareiginės algos koeficientas 45577 2020-11-10 el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
        el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
        el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
        el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-26