Konkursai į valstybės tarnybą

 

Nuo 2019 m. sausio 1 d. visus valstybės tarnautojus centralizuotai atrenka Valstybės tarnybos departamentas. Atrankas vykdo Valstybės tarnybos departamento sudarytos atrankos komisijos.

Prašymai dalyvauti centralizuotai VTD vykdomame konkurse į karjeros valstybės tarnautojo pareigas priimami

10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo VTD interneto svetainėje dienos.

Svarbu! Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse,  konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu http://www.testavimas.vtd.lt/ privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;

2. sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą Asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną ir  Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją.

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!

Konkurso paskelbimo data

Pareigų pavadinimas

Skelbimo Nr.

Dokumentai priimami iki

Dokumentų pateikimas

2021-01-18 Vidurio Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamento Antrojo statybos priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas), pareiginės algos koeficientas 8 Panevėžys, Kėdainiai 46225 2021-02-01 el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
2021-01-18 Vidurio Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamento Antrojo statybos priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas), pareiginės algos koeficientas 8 , Panevėžys, Kėdainiai 46226 2021-02-01 el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
2021-01-07 Rytų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamento Antrojo statybos priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas), pareiginės algos koeficientas 8, Vilnius 46169 2021-01-21 el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
2021-01-08 Vakarų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamento Pirmojo statybos priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas), pareiginės algos koeficientas 8, Klaipėda 46156 2021-01-22 el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
2021-01-08 Vakarų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamento Antrojo statybos priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas), pareiginės algos koeficientas 8, Klaipėda, Tauragė, Telšiai 46157 2021-01-22 el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
2021-01-08 Vakarų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamento Trečiojo statybos priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas), pareiginės algos koeficientas 8, Šiauliai 46158 2021-01-22 el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
2021-01-13 Vidurio Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamento Trečiojo statybos priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas), pareiginės algos koeficientas 8, Marijampolė, Alytus 46195 2021-01-27 el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
        el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-18