BDAR
gdpr

Pakaitinių valstybės tarnautojų atranka

Pretendentas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu http://www.testavimas.vtd.lt/ privalo pateikti:

1. prašymą;

2. Sistemos nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 patvirtintą Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracijos formą;

4. užpildytą Asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną (Aprašo 1 priedas, diplomo kopiją(;

5. įstaigos, organizuojančios atranką, prašymu – darbo patirtį įrodančio dokumento kopiją, kvalifikaciją įrodančio dokumento kopiją, dokumento, įrodančio teisę valdyti motorines transporto priemones, kopiją, jei turi – dokumento, įrodančio užsienio kalbos mokėjimo lygį, kopiją.

Pretendentų dokumentų priėmimas:                                                      

Dokumentai ir informacija dalyvauti atrankoje priimami 5 darbo dienas nuo atrankos paskelbimo Valstybės tarnybos portale dienos. Buvę valstybės tarnautojai minėtus dokumentus ir informaciją teikia per tą patį 5 darbo dienų terminą.

Svarbu!  Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą.

Skelbimo data

Pareigų pavadinimas

Pareiginės algos koeficientas

Skelbimo Nr.

Dokumentai priimami iki

Dokumentų

pateikimas

 
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-02-04