Pakaitinių valstybės tarnautojų atranka

Nuo 2019 m. sausio 1 d. visus valstybės tarnautojus centralizuotai atrenka Valstybės tarnybos departamentas. Atrankas vykdo Valstybės tarnybos departamento sudarytos atrankos komisijos.

 

Prašymai dalyvauti centralizuotai VTD vykdomoje atrankoje į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas priimami 5 darbo dienas nuo atrankos paskelbimo VTD interneto svetainėje dienos.

 

Svarbu! Asmenys, norėdami dalyvauti atrankoje, Valstybės tarnybos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau - VTD) per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu http://www.testavimas.vtd.lt/ privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;

2. sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą.

 

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!

 

Šiuo metu aktualių skelbimų nėra.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-08-06