BDAR
gdpr

Elektroninis paklausimas dėl teisės aktų išaiškinimo

Elektroninė paklausimo forma

 • ELEKTRONINIS PAKLAUSIMAS

  0
 • ! Svarbu. Užpildžius šią elektroninio paklausimo formą negali būti teikiami skundai bei prašymai dėl konkrečių sprendimų, pavyzdžiui, išduoti dokumento kopiją, pateikti informaciją, asmens duomenis ir pan., kurie nesusiję su konsultacijų teikimu. Platesnė informacija Asmenų prašymo, skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo taisyklėse.

  Elektroninio paklausimo forma skirta konsultacijai dėl teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą reglamentuojančių ir su jais susijusių teisės aktų taikymo gauti. Konsultavimo taisykles galite rasti čia.

  Prieš pildant elektroninio paklausimo formą prašytume susipažinti su skyrelyje "Klausimai ir atsakymai"  jau pateiktais atsakymais.

  Pasitikrinti ar planuojamų naujų statinių statybai reikia gauti statybą leidžiantį dokumentą galite paspaudę šią nuorodą. Tikrinti.

  1
 • *

  Paklausėjo tipas

  2
 • *

  Tema

  Pasirinkite temą

  3
 • *

  Klausimas

  4
 • *

  Siuntėjo vardas ir pavardė

  Vardenis Pavardenis

  5
 • *

  Juridinio asmens kodas

  (privaloma nurodyti, jei paklausėjas yra juridinis asmuo)

  6
 • *

  Juridinio asmens pavadinimas

  (privaloma nurodyti, jei paklausėjas yra juridinis asmuo)

  7
 • *

  Telefonas

  8
 • *

  Adresas

  (pvz.: A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius)

  9
 • *

  El. paštas

  10
 • *

  Sutikimas

  Pasirinkite tik vieną variantą

  Sutinku, kad mano kontaktiniai duomenys būtų naudojami Inspekcijai prašant įvertinti konsultacijos kokybę

  Nesutinku, kad mano kontaktiniai duomenys būtų naudojami Inspekcijai prašant įvertinti konsultacijos kokybę.

  11
 • Sutikimo galiojimo terminas – 1 metai nuo šio prašymo pateikimo dienos. Turite teisę bet kada atšaukti šį sutikimą. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.  Sutikimą galite atšaukti raštu (tiesiogiai man ar mano atstovui atvykus į Inspekciją, atsiuntus prašymą paštu arba elektroniniu paštu [email protected]). Sutikimo atšaukimas turi būti pasirašytas. Sutikimo atšaukimas, atsiųstas Inspekcijai elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Daugiau informacijos galite rasti https://vtpsi.lrv.lt/lt/asmens-duomenu-apsauga-1

  12
 • *

  Failai

  Įkelkite failą čia

  Įkelti(20)
  13
 • Galimi priedo formatai: doc, docx, odt, rtf, txt, pdf, adoc, jpg, png, mp3, mp4, wav, wma, wmv, avi. Arba ZIP archyvas su šių formatų failais.

  14
 • ! Užpildžius šią formą negali būti teikiami skundai bei prašymai dėl konkrečių sprendimų, nesusiję su konsultacijų teikimu.

   

  15
 • 16
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-03-21