BDAR
gdpr

2.2. Poveikio aplinkai vertinimo procedūrų atlikimas