BDAR
gdpr

II. Statybos valstybinę priežiūrą reglamentuojančių ir su jais susijusių teisės aktų nuostatų taikymas

4. Statiniai ir jų klasifikavimas.
5. Statinio plotų ir tūrių skaičiavimas.
6. Statinių statybos rūšys.
7. Statinio projektavimas, projekto ekspertizė ir projekto vykdymo priežiūra.
8. Esminiai statinio projekto sprendiniai.
9. Prisijungimo sąlygos ir specialieji architektūros reikalavimai.

10. Statybą leidžiantys dokumentai (SLD):
10.1. leidimai statyti, rekonstruoti, atnaujinti (modernizuoti) statinį;
10.2. rašytiniai pritarimai statinio projektui;
10.3. bendraturčių ar gretimų sklypų valdytojų sutikimai;
10.4. SLD perregistravimas.
11. Statinio atstumai iki sklypo ribų ir kitų statinių.
12. Nesudėtingų statinių statyba.
13. Statyba sodininkų bendrijos teritorijoje.
14. Remonto ir rekonstravimo darbai daugiabučiame name.
15. 1-2 butų gyvenamųjų namų statyba, remonto ir rekonstravimo darbai.
16. Ūkininko sodybos pastatų statyba.
17. Statyba žemės ūkio paskirties žemėje.
18. Statyba saugomoje teritorijoje.

19. Statybos darbai:
19.1. deklaravimas apie statybos pradžią, pranešimai;
19.2. statytojo (užsakovo), rangovo, techninio prižiūrėtojo veikla;
19.3. statybos sustabdymas;
19.4. pažyma apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo projekto.
20. Statybos užbaigimas.
21. Pastato energinis naudingumas.
22. Statinio garantinis terminas.
23. Savavališka statyba ir jos padarinių šalinimas.
24. Statyba pagal neteisėtai išduotus statybą leidžiančius dokumentus ir jos padarinių šalinimas.
25. Statinio nugriovimas.

26. Statinių naudojimas ir priežiūra:
26.1. pastato (patalpos) paskirties keitimas;
26.2. naujo nekilnojamojo turto kadastro objekto formavimas;
26.3. statinio ekspertizė;
26.4. statinio avarija.
27. Statinių kadastriniai matavimai ir registravimas Nekilnojamojo turto registre.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-03