BDAR
gdpr

KLAUSIMAS (2010-11-12, Nr. (8.10)-2D-13608)

      Statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2010, Nr. 84-4401)  2 straipsnio 6 dalyje pateikta nesudėtingo statinio sąvoka.

      Viešojo administravimo subjektai ir piliečiai dažnai kreipiasi su paklausimais ar į nesudėtingo statinio visų aukštų, antstatų, pastogės patalpų ir naudojimo paskirtimi susietų priestatų plotų sumą, kuri yra ne didesnė kaip 80 kvadratinių metrų, įskaičiuojamas ir rūsio plotas.

      Prašome pateikti išaiškinimą, ar į nesudėtingo statinio plotą turi būti įskaičiuojamas / ar neįskaičiuojamas rūsio plotas.

 

ATSAKYMAS (2010-11-17, Nr. (13.2)-D8-10773)

      Susipažinę su 2010 m. lapkričio 12 d. raštu Nr. (8.10)-2D-13608. Informuojame, kad vadovaujantis galiojančiais įstatymais ir Aplinkos ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 844-2353), Aplinkos ministerijos kompetencijai nepriskirtinas įstatymų, kitų teisės aktų ir jų taikymo oficialus aiškinimas. Atsižvelgiant į tai, teikiame Aplinkos ministerijos specialistų nuomonę rašte nurodytu klausimu.

      Statybos įstatymo 2 straipsnio 6 dalyje nustatyta sąvoka „nesudėtingas statinys“ – paprastų konstrukcijų pastatas, kurio didžiausias aukštis 8,5 m, kurio visų aukštų, antstatų, pastogės patalpų ir naudojimo paskirtimi susietų priestatų plotų suma yra ne didesnė kaip 80 kvadratinių metrų ir kurio rūsys (pusrūsis) yra ne didesnis kaip vieno aukšto; paprastų konstrukcijų inžinerinis statinys“.

      Atsižvelgiant į nustatytą „nesudėtingo statinio sąvoką“, manome, kad į nesudėtingo statinio visų aukštų, antstatų, pastogės patalpų ir naudojimo paskirtimi susietų priestatų plotų suma, kuri yra ne didesnė kaip 80 kvadratinių metrų, rūsio (pusrūsio) plotas neįskaičiuojamas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-03