BDAR
gdpr

11.1. Leidimas statyti, rekonstruoti, atnaujinti (modernizuoti), griauti statinį.