BDAR
gdpr

11.2. Leidimas atlikti statinio kapitalinį, paprastąjį remontą, leidimas pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį.