BDAR
gdpr

11.3. Žemės sklypų ar pastatų bendraturčių, gretimų sklypų valdytojų sutikimai.