BDAR
gdpr

2. Skundų, prašymų ir ginčų nagrinėjimas.