20.2. Statytojo (užsakovo), rangovo, techninio prižiūrėtojo veikla.