8. Statinio projektavimas, projekto ekspertizė ir projekto vykdymo priežiūra.