BDAR
gdpr

3.1. Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriai ir organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimas