BDAR
gdpr

3.3. Poveikio aplinkai vertinimo procedūrų atlikimas