BDAR
gdpr

3.6. Skundų, prašymų ir ginčų nagrinėjimas