BDAR
gdpr

4. Statinių klasifikavimas.

5. Bendrieji statinio rodikliai.

6. Statinio statybos rūšys.

7. Projektinių pasiūlymų rengimas ir viešinimas.

8. Statinio projektavimas, projekto ekspertizė ir projekto vykdymo priežiūra.

9. Esminiai statinio projekto sprendiniai.

10. Prisijungimo sąlygos ir specialieji reikalavimai.

11.Statybą leidžiantys dokumentai.

11.1. Leidimas statyti, rekonstruoti, atnaujinti (modernizuoti), griauti statinį.

11.2. Lleidimas atlikti statinio kapitalinį, paprastąjį remontą, leidimas pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį.

11.3. Žemės sklypų ar pastatų bendraturčių, gretimų sklypų valdytojų sutikimai.

12. Atstumai nuo statinio iki sklypo ribų ir kitų statinių.

13. Nesudėtingųjų statinių statyba.

14. Statyba mėgėjų sodo teritorijoje.

15. Statyba žemės ūkio paskirties žemėje.

16. Statyba saugomoje teritorijoje.

17. 1–2 butų gyvenamųjų namų statyba, rekonstravimas ir remontas.

18. Daugiabučių namų statyba, rekonstravimas ir remontas.

19. Negyvenamųjų pastatų ir inžinerinių statinių statyba, rekonstravimas ir remontas.

20. Statybos darbai:

20.1. Pranešimas apie statybos pradžią, rangovo (-ų) ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą.

20.2. Statytojo (užsakovo), rangovo, techninio prižiūrėtojo veikla.

20.3. Statybos sustabdymas.

20.4. Pažyma apie statinio (-ių) statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių.

21. Statybos užbaigimas.

22. Pastato energinis naudingumas.

23. Statinio garantinis terminas.

24. Savavališka statyba ir jos padarinių šalinimas.

25. Statyba pagal neteisėtai išduotus statybą leidžiančius dokumentus ir jos padarinių šalinimas.

26. Statinio griovimas.

27. Statinio naudojimas:

27.1  Pastato (patalpos) paskirties keitimas.

27.2. Naujo nekilnojamojo turto kadastro objekto formavimas.

27.3. Statinio ekspertizė, statinio avarija.

28. Įvairūs klausimai, susiję su TP, statinių projektavimu, statyba, naudojimu ir visų šių veiklos sričių priežiūra.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-03