BDAR
gdpr

Statybos užbaigimas

Statybos užbaigimo būdai:

 


Statyba užbaigiama surašius aktą:
1) pastačius ypatingąjį ar neypatingąjį statinį;
2) rekonstravus ypatingąjį ar neypatingąjį statinį;
3) atnaujinus (modernizavus) daugiabutį namą ar visuomeninės paskirties pastatą;
4) pertvarkius daugiabučio namo šildymo ir apsirūpinimo karštu vandeniu bendrąsias inžinerines sistemas.

 

Statyba užbaigiama surašius deklaraciją, kurią tvirtina Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos arba kai statyba užbaigima surašant deklaraciją, kai atlikta statinio ekspertizė:
1) pastačius naują ar rekonstravus ypatingąjį ar neypatingąjį 1 ar 2 butų gyvenamąjį namą (išskyrus kultūros paveldo statinius);
2) pastačius naują ar rekonstravus ypatingąjį ar neypatingąjį pagalbinio ūkio paskirties statinį (išskyrus kultūros paveldo statinius);
3) užbaigus statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (toliau – STR 1.05.01:2017) 11 priede nurodytų neypatingųjų inžinerinių statinių ir šiame priede nurodytų paskirčių neypatingųjų pastatų arba patalpų, suformuotų kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai, statyba (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas) statybą;
4) užbaigus statinių, išskyrus nesudėtinguosius statinius ir statinius, kuriems pagal STR 1.05.01:2017 3 priedą nereikalingas statybą leidžiantis dokumentas, kapitalinį remontą.

 

Statyba užbaigiama surašius deklaraciją :
1) užbaigus statinių paprastąjį remontą, statinių ar patalpų paskirties keitimą, kai atliekami tik statinio paprastojo remonto darbai arba statybos darbai iš viso neatliekami, nesudėtingųjų statinių ir statinių (statytojui (užsakovui) pageidaujant), kuriems pagal aplinkos ministro patvirtintą sąrašą nereikalingas statybą leidžiantis dokumentas, statybą (naujo statinio statybą, statinio rekonstravimą, statinio kapitalinį remontą, statinio paprastąjį remontą, statinio griovimą).

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-09