BDAR
gdpr

Asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją

Siekdama užtikrinti savo veiklos viešumą, skaidrumą ir didinti visuomenės pasitikėjimą, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos vykdo korupcijos prevenciją. Už korupcijos prevenciją Inspekcijoje atsakingi:

Vidaus tyrimų skyriaus specialistas (imuniteto pareigūnas) Saulius Puidokas, tel. 8 5 271 3023, A. Vienuolio g. 8, Vilnius, [email protected]

Vidaus tyrimų skyriaus vyriausioji specialistė Loreta Ercienė (atlieka Inspekcijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimą; koordinuoja korupcijos prevencijos programos priemonių, kitų institucijų parengtose išvadose numatytų rekomendacijų įgyvendinimo vykdymą), [email protected]

Pranešimus apie savavališkas statybas, Inspekcijos tarnautojų su korupcija susijusius veiksmus, neveikimą ar netinkamą pareigų vykdymą, asmenys gali pateikti:

1. ,,Pasitikėjimo linija" telefonu su atsakikliu

Telefonas su atsakikliu (8 5) 272 1072
Faksas (8 5) 207 4753

2. Pildant elektroninę formą:

http://apklausos.vtpsi.lt/index.php/598161?lang=lt

3. Siunčiant informaciją paštu:

Pašto adresas: A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius

Apie galimai neteisėtus ar keliančius įtarimų suinteresuotų šalių veiksmus susitikimų metu Inspekcijos darbuotojai privalo nedelsiant informuoti Inspekcijos Vidaus tyrimų skyrių el. paštu [email protected].

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-03