Informacija

Siekdama užtikrinti savo veiklos viešumą, skaidrumą ir didinti visuomenės pasitikėjimą, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos vykdo korupcijos prevenciją.

Už korupcijos prevenciją Inspekcijoje atsakinga l.e.Vidaus tyrimų skyriaus patarėjo pareigas Beata Mockienė, tel. 8 446 20020, Vasario 16-osios g. 6, Tauragė.

Kas yra korupcija

Korupcijos prevencija

Pasitikėjimo linija

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas

VTPSI prie AM 2016-2019 metų korupcijos prevencijos programa

VTPSI prie AM 2016-2019 m. korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2019 metų priemonių planas

VTPSI prie AM 2016-2019 m. korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2018 metų priemonių planas

VTPSI prie AM 2016-2019 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2017 metų priemonių planas

Aplinkos ministerijos kovos su korupcija programa

Nacionalinė kovos su korupcija 2015-2025 metų programa

Nacionalinės kovos su korupcija 2015-2019 metų programos įgyvendinimo planas

Pareigybių, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 ir 91 straipsnių nuostatomis, sąrašas

Korupcijos rizikos analizė

Korupcijos rizikos analizėje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimas

Teisės aktų antikorupcinis vertinimas

Naudingos nuorodos:

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-09-12