Informacija

Siekdama užtikrinti savo veiklos viešumą, skaidrumą ir didinti visuomenės pasitikėjimą, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos vykdo korupcijos prevenciją.

Už korupcijos prevenciją Inspekcijoje atsakingi:

Vidaus tyrimų skyriaus specialistas Saulius Puidokas, tel. 8 5 271 3023, A. Vienuolio g. 8, Vilnius, s.puidokas@vtpsi.lt

Vidaus tyrimų skyriaus patarėja Beata Mockienė, tel. 8 446 20020, Vasario 16-osios g. 6, Tauragė, b.mockiene@vtpsi.lt

Kas yra korupcija

Korupcijos prevencija

Pasitikėjimo linija

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas

VTPSI prie AM 2016-2019 metų korupcijos prevencijos programa

VTPSI prie AM 2016-2019 m. korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2019 metų priemonių planas

VTPSI prie AM 2016-2019 m. korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2018 metų priemonių planas

VTPSI prie AM 2016-2019 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2017 metų priemonių planas

Aplinkos ministerijos kovos su korupcija programa

Nacionalinė kovos su korupcija 2015-2025 metų programa

Nacionalinės kovos su korupcija 2015-2019 metų programos įgyvendinimo planas

Pareigybių, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 ir 91 straipsnių nuostatomis, sąrašas

Korupcijos rizikos analizė

Korupcijos rizikos analizėje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimas

Teisės aktų antikorupcinis vertinimas

Naudingos nuorodos:

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-12