Didesnis dėmesys statybos produktų kokybei: Statybos inspekcija ir Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba pasirašė bendradarbiavimo susitarimą

Data

2020 07 15

Įvertinimas
0
Canva - Photo Of Person Writing On Paper (2).jpg

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) ir Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba nuo šiol efektyviau bendradarbiaus organizuodamos statybose naudojamų statybos produktų atitikties teisės aktams patikrinimus.

Institucijų liepos 14 d. pasirašytame bendradarbiavimo susitarime nustatyta, jog Statybos inspekcijai kilus įtarimams dėl galimų pažeidimų, susijusių su statybos metu naudojamais statybos produktais, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba pateiks išvadas, ar vykdant statybos darbus faktiškai panaudoto statybos produkto savybės atitinka jo eksploatacinių savybių deklaracijoje nurodytas eksploatacines savybes, ar eksploatacinių savybių deklaracijoje nurodyta įstaiga (sertifikavimo įstaiga, bandymų laboratorija) turėjo teisę atlikti statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimą ir tikrinimą, ar gamintojas tinkamai atliko statybos produkto eksploatacinių savybių vertinimą ir tikrinimą, ar eksploatacinių savybių deklaracija atitinka teisės aktų reikalavimus bei ar produktas tinkamai paženklintas.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos specialistai, esant būtinumui, reikiamus patikrinimus vykdys ir statybvietėje, o atrinktiems gaminiams pagal finansines galimybes užsakys laboratorinius bandymus. Nustačius netinkamų statybos produktų panaudojimo, ženklinimo, eksploatacinių savybių deklaravimo ir su tuo susijusius pažeidimus, tiek Statybos inspekcija, tiek Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba pagal joms priskirtas kompetencijas imsis veiksmų dėl pažeidimų šalinimo ir atsakomybės atsakingiems subjektams taikymo. 

Statybos įstatyme nurodyta, kad statinio statybos techninis prižiūrėtojas privalo kontroliuoti statybose naudojamų statybos produktų kokybę ir neleisti jų naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, taip pat, jeigu nepateikti statybos produktų pateikimo į Lietuvos Respublikos rinką ar tiekimo jai reikalavimus nustatančiuose teisės aktuose nurodyti dokumentai. Techninis prižiūrėtojas turi teisę reikalauti, kad rangovas pateiktų panaudotų statybos produktų pateikimo į Lietuvos Respublikos rinką ar tiekimo jai reikalavimus nustatančiuose teisės aktuose nurodytus dokumentus.

Priminimas. Statybos valstybinę priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Statybos inspekcija. Vartotojai savo teises gali ginti Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo ir juos įgyvendinančių teisės aktų nustatyta tvarka.