2024-01-31

Lygumų žemės ūkio bendrovė turės ne tik pašalinti savavališkos statybos padarinius, bet ir sumokėti nemenką baudą

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija), atlikusi patikrinimus gauto skundo pagrindu, nustatė grubių statybos pažeidimų, už kuriuos Lygumų ŽŪB  gresia tūkstantinė bauda.

Gautame skunde nurodyta, kad Lygumų ŽŪB Pakruojo rajone galimai neteisėtai pastatė ir rekonstravo bendrovei priklausančius pastatus. Statybos inspekcijos pareigūnams patikrinus faktinius duomenis, nustatyta, kad bendrovė keletą metų ūkio būdu vykdė dviejų ypatingos kategorijos pastatų – tvarto ir daržinės – statybos darbus: tvartas buvo statomas, o daržinė, didinant jos išorės matmenis, rekonstruojama.

Remiantis statybos laikotarpiu ir patikrinimo metu galiojusio Statybos įstatymo nuostatomis, bendrovė, neturėdama privalomo statybą leidžiančio dokumento (SLD) ir parengto, nustatyta tvarka patvirtinto, statinio projekto, statybos darbus vykdė savavališkai.

Statytojai surašyti savavališkos statybos aktai bei privalomieji nurodymai nevykdyti jokių statybos darbų ir pašalinti savavališkos statybos padarinius.

Už daržinės rekonstravimą bendrovei bus taikoma administracinė atsakomybė. Remiantis Statybos įstatymo 56 straipsnio 7 dalimi, statytojams už ypatingojo statinio savavališką rekonstravimą skiriama bauda nuo 7 000 iki 17 000 eurų.

Primintina, kad prieš pradedant bet kokius statybos darbus, pirmiausia būtina pasirūpinti visais reikalingais dokumentais ir tik gavus SLD (kai jis privalomas) ar parengus projektą pradėti statybos darbus. Neturint galiojančio SLD arba jį turint, bet pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius,  už savavališką statybą gresia atsakomybė.

Primename, kad kilusiais statybos ar teritorijų planavimo klausimais visuomet galima pasikonsultuoti su Statybos inspekcijos specialistais Jums patogiausiu būdu: telefonu (8 5) 207 3333, privačia žinute socialiniame tinkle Facebook, užpildžius elektroninį paklausimą bei tiesiogiai internetu Statybos inspekcijos internetinėje svetainėje.