BDAR
gdpr

Pakartotiniai Darbo tarybos rinkimai Inspekcijoje

Data

2019 10 08

Įvertinimas
0
633_59c2f68a686da4dfa560fd0127159282.jpg

Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos (toliau − Inspekcija) organizuojami Darbo tarybos rinkimai.

Kiekvienas Inspekcijos  valstybės tarnautojas ir darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau kartu − darbuotojai), turintys teisę balsuoti Darbo tarybos rinkimuose pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 171 str. 1 d. (t. y. turintys bent 3 nepertraukiamų mėnesių darbo santykius su Inspekcija, išskyrus darbdavį ir pagal įstatymus, įgaliojimus ar steigimo dokumentus jam atstovaujančius asmenis), iki 2019 m. spalio 17 d. 17 val. gali pasiūlyti Inspekcijos Darbo tarybos rinkimų komisijai po vieną kandidatą − Inspekcijos valstybės tarnautoją arba darbuotoją dirbantį pagal darbo sutartį (toliau − kandidatai) į Darbo tarybos narius raštu tiesiogiai kreipdamasis į rinkimų komisiją ir būtinai kartu su raštišku kreipimusi pateikdamas raštišką siūlomo kandidato sutikimą būti renkamam į Darbo tarybą.

Siūlymai rinkimų komisijai taip pat gali būti pateikti paštu adresu Vienuolio g. 8, Vilnius, adresuojant rinkimų komisijos pirmininkei Veslavai Komarovič arba skenuoti el. paštu adresu v.komarovic@vtpsi.lt.

Kandidatais turėtų būti siūlomi tik tie darbuotojai, kurie raštiškai išreiškė sutikimą būti kandidatu ir kurie pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 170 str. 2 d. gali būti renkami Darbo tarybos nariais, t. y. sulaukę 18 metų ir kurių darbo santykiai su darbdaviu trunka ilgiau kaip 6 mėnesius.

Siūlymai, pateikti nesilaikant reikalavimų (nesant rašytinio siūlymo ir kandidato rašytinio sutikimo), gali būti nepriimti. Pateikti siūlymai, atitinkantys reikalavimus (pateikus rašytinį siūlymą ir kandidato rašytinį sutikimą), registruojami, o pateiktus siūlymus nagrinės Darbo tarybos rinkimų komisija posėdžio metu, kuris įvyks pasibaigus kandidatų registravimo terminui.

Informuotina, kad remiantis gautais dokumentais (rašytiniais pasiūlymais ir siūlomo kandidato sutikimais), bus sudarytas kandidatų į Darbo tarybos narius, sąrašas, kuris bus paskelbtas iki 2019 m. spalio 31 d., t. y. ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Darbo tarybos rinkimų dienos.

Darbo tarybos rinkimus numatoma vykdyti – 2019 m. lapkričio 14 d.