Pakeitus esminius statinio projekto sprendinius privalomas naujas statybą leidžiantis dokumentas

Data

2018 06 07

Įvertinimas
2
plan-1859394_960_720.jpg

     Statinio projektas – tai nustatytos sudėties dokumentų, kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai ir kurie reikalingi statybą leidžiančiam dokumentui gauti, statybai vykdyti ir statybos užbaigimo procedūroms atlikti, visuma.

     Statinio projekto sprendiniai, kuriais nustatoma statinio vieta sklype, statinio ar jo dalių paskirtis, statinio laikančiosios konstrukcijos ir jų išdėstymas, statinio išorės matmenys (aukštis, ilgis, plotis ir pan.) ir įgyvendinami specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai ir (ar) specialieji paveldosaugos reikalavimai, priskirtini esminiams statinio projekto sprendiniams.

     Pakeitus esminius statinio projekto sprendinius ir norint tęsti statybą, privaloma gauti naują SLD, išskyrus atvejus, kai nepažeidžiant teritorijų planavimo dokumentų, SLD, kitų teisės aktų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų ir esminių statinio reikalavimų:

- laikančiosios konstrukcijos keičiamos į ne blogesnes savybes turinčias konstrukcijas;

- dėl objektyvių priežasčių (nenumatytų aplinkybių, kliūčių) keičiama inžinerinio tinklo ar susisiekimo komunikacijos trasa ar jos dalis ir dėl to keičiasi inžinerinio tinklo ar susisiekimo komunikacijos ilgis;

- iki 1 m keičiama statinio vieta žemės sklype (teritorijoje);

- iki 1 m didinami statinio išorės matmenys;

- mažinami statinio išorės matmenys.

      Pakeitus esminius statinio projekto sprendinius, kuriems neprivalomas naujas SLD, ir (ar) esminiams nepriskiriamus statinio projekto sprendinius, pakanka atitinkamai pakoreguoti statinio projektą.

      Pažymėtina, kad statinio statyba neturint galiojančio SLD arba jį turint, bet pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius, yra savavališka statyba.