2023-01-23

Panaikinti jūrų uosto sandėlių paskirties ir kategorijos pakeitimui Klaipėdos miesto savivaldybės išduoti statybos leidimai

Klaipėdos apygardos teismas 2023-01-16 sprendimu civilinėje byloje visiškai tenkino Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) apeliacinį skundą, kuriuo buvo prašoma panaikinti du Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos išduotus statybą leidžiančius dokumentus (SLD) ir įpareigoti statytoją UAB „Kamineros krovinių terminalas“ parengti teritorijų planavimo dokumentų sprendinius ir teisės aktų reikalavimus atitinkančią statinio projektinę dokumentaciją ir gauti naują SLD.

2020-08-04 Klaipėdos apylinkės teismui buvo pateiktas Statybos inspekcijos ieškinys atsakovėms Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, UAB „Kamineros krovinių terminalas“, tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, UAB „Progresyvūs projektai“, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai. Ieškiniu buvo prašoma panaikinti du Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2019-11-11 išduotus SLD ir įpareigoti statytoją UAB „Kamineros krovinių terminalas“ per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos parengti teritorijų planavimo dokumentų sprendinius ir imperatyvius teisės aktų reikalavimus atitinkančią statinio, adresu Perkėlos g. 5, Klaipėda, projektinę dokumentaciją, gauti naują SLD.

SLD neteisėtumas buvo grindžiamas tuo, kad statinių projektų A laidose buvo neteisingai nurodyta statinių kategorija, projektų sprendiniai neatitiko išduotų specialiųjų architektūros reikalavimų, buvo nepateikti projektų ekspertizės aktai ir SLD buvo išduoti netinkamo subjekto. Atliekant SLD patikrinimo procedūras buvo nustatyta, kad suprojektuoti neypatingieji inžineriniai statiniai atitinka ypatingųjų pastatų požymius, ir kad nebaigtų statyti pastatų – sandėlių, kurie buvo suprojektuoti ir statomi kaip ypatingosios kategorijos sandėliavimo paskirties pastatai, kategorijos ir paskirties pakeisti į inžinerinius statinius, neatliekant statybos darbų, kaip nurodyta projektų A laidose, nėra galimybių.

Apeliacinės instancijos teismasStatybos inspekcijos ieškinį ir apeliacinį skundą patenkino visiškai ir nurodė, kad ypatingosios kategorijos sandėliavimo paskirties statinių kategorija ir paskirtis negalėjo būti keičiama, nenumatant statybos darbų, ir tuo pagrindu SLD buvo panaikinti.

Apie teismo priimtą sprendimą dėl statybą leidžiančių dokumentų panaikinimo informuota atestavimo funkcijas vykdanti Statybos sektoriaus vystymo agentūra. Statybos inspekcija tikisi Statybos sektoriaus vystymo agentūros principingo sprendimo sprendžiant dėl projektuotojo kvalifikacijos įvertinimo.