BDAR
gdpr

Papildytas sąrašas atvejų, kada privaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą rekonstruojant ar remontuojant statinius

Data

2019 01 23

Įvertinimas
2
kisspng-blue-brand-multimedia-font-folder-documents-5ab0aaa06adbe9.4913285815215274564377.png

     Informuojame, kad papildytas statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 3 priede pateiktų atvejų sąrašas, kada planuojant statybos darbus privaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą.

     Atkreipiame statytojų dėmesį, kad, be kitų reglamente nurodytų atvejų, nuo sausio 17 dienos statybą leidžiantį dokumentą taip pat privaloma gauti norint rekonstruoti nesudėtingąjį statinį į neypatingąjį ar ypatingąjį statinį ir siekiant atlikti nesudėtingojo pastato kapitalinio remonto ar nesudėtingojo pastato paprastojo remonto darbus, kai pastato kategorija keičiama į neypatingąjį ar ypatingąjį pastatą.