Visos naujienos

RSS Spausdinti
get.phpfff.jpeg
2018 06 15
Balkono įstiklinimas daugiabučiame name

Balkonas – pastato dalis, atvira išsikišusi aikštelė išorinėje pastato sienoje su aptvaru žmonių saugai užtikrinti ir turinti duris į vidaus patalpas. Balkonas gali būti uždaras, iš lauko pusės įstiklintas naudojant lengvas šaltas konstrukcijas.

Untitled.png
2018 06 15
Statybą leidžiančio dokumento išdavimas per IS „Infostatyba“

Planuodami statyti ar rekonstruoti statinį arba atlikti kitus statybos darbus, turite pasirūpinti statybą leidžiančiu dokumentu (SLD) – leidimu: statyti naują statinį, rekonstruoti statinį; atnaujinti (modernizuoti) pastatą; atlikti statinio paprastąjį remontą; pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį; nugriauti statinį. ...

20180613_081549.jpg
2018 06 13
Inspekcija dalyvauja Registrų centro Klientų dienos renginyje

Šiandien VĮ Registrų centro Vilniaus filiale Lvovo g. 25 – Klientų diena. Atvykę gyventojai galės pasitikrinti Registrų centro tvarkomus duomenis, pasikonsultuoti įvairiais klausimais (8.00–17.00 val.), dalyvauti nemokamose paskaitose. Renginyje laukia ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos specialistai. Jie teiks konsultacijas statybos ...

Skelbimas Klientu_diena_vilniuje_internetui.jpg
2018 06 11
Klientų diena Registrų centre

Birželio 13 d., trečiadienį, VĮ Registrų centr o Vilniaus filiale Lvovo g. 25 – Klientų diena. Renginio organizatoriaus Registrų centro specialistai neatlygintinai teiks informaciją konsultuos Nekilnojamojo turto ir kadastro registro, Juridinių asmenų registro, kadastro duomenų nustatymo, masinio vertinimo ir kitais klausimais.

plan-1859394_960_720.jpg
2018 06 07
Pakeitus esminius statinio projekto sprendinius privalomas naujas statybą leidžiantis dokumentas

Statinio projektas – tai nustatytos sudėties dokumentų, kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai ir kurie reikalingi statybą leidžiančiam dokumentui gauti, statybai vykdyti ir statybos užbaigimo procedūroms atlikti, visuma.

norway-1890655_960_720.jpg
2018 06 04
Pertvarkant sklypo reljefą, privaloma užtikrinti, kad paviršinės nuotekos nepatektų į gretimus žemės sklypus

Atšilus orams Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) gauna vis daugiau gyventojų nusiskundimų dėl kaimyniniuose sklypuose keičiamo sklypo reljefo. Suprantama, kad tvarkant aplinką ar statant gyvenamąjį namą kartais prireikia performuoti sklypo ...

building-1080591_960_720.jpg
2018 05 22
Statytojo teisės įgyvendinimas

Bendruoju atveju statytojo teisė gali būti įgyvendinta, kai asmuo žemės sklypą, kuriame statomas statinys, valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais, turi statybą leidžiantį dokumentą (kai jis privalomas), o statinio rekonstravimo, remonto ir griovimo atvejais taip pat ir statinį (jo dalį) valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais ...

grange-3375765_960_720.jpg
2018 05 14
Ūkininko sodybos statyba: ne visada privalomas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas

Žemės ūkio paskirties žemėje galima statyti vieną ūkininko sodybą. Teisės aktuose ūkininko sodyba apibrėžiama kaip nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype pastatytas vienas gyvenamosios paskirties pastatas su pagalbinio ūkio ir kitos paskirties (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) pastatais, reikalingais ūkininko veiklai ...

confused-880735_960_720.jpg
2018 05 10
Ar visais atvejais privalomi statinio statybos ir techninės priežiūros vadovai?

Daugumai statytojų jau ne paslaptis, kad statant naujus, rekonstruojant, griaunant ypatinguosius ir neypatinguosius statinius, atnaujinant (modernizuojant) pastatus ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki statybos darbų pradžios privaloma Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai (VTPSI) pateikti pranešimą apie statybos ...

drawing-2284505_960_720.jpg
2018 04 30
Nuo 2018 metų neypatingojo daugiabučio namo kapitaliniam remontui privaloma statinio projekto ekspertizė

Statinio projekto ekspertizė – įvertinimas, kaip statinio projekte yra įgyvendinti Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nustatyti esminiai statinių reikalavimai (mechaninis atsparumas ir pastovumas bei kt.), taip pat kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir ...

Nuotrauka.PNG
2018 04 26
Inspekcija dalyvauja statybos parodoje „Resta“

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija dalyvauja 25-ojoje tarptautinėje statybos parodoje „Resta“. Renginys vyksta balandžio 25–28 dienomis.

buildings-333222_960_720.jpg
2017 02 22
Reikalavimai, kurių būtina laikytis statant atraminę sienutę

Dažnai ruošdami statybvietę ar tvarkydami savo sklypą gyventojai keičia esamą reljefą. Statant įvairios paskirties statinius šlaituose, ruošiant statybos aikštelę kartais nukasamas gana storas grunto sluoksnis arba užpilamas atvežtinis gruntas. Gretimi sklypai ar jų dalys lieka gerokai aukščiau ar žemiau tvarkomo sklypo. Vienu atveju kaimynai nuogąstauja, kad jų ...

Įrašų
puslapyje
Atgal 1 ... 7 8 9 10