2023-02-03

Statybos inspekcija: baigtas tyrimas dėl savavališkos statybos Užupyje

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) informuoja, kad pastato Užupio g. 15A, Vilniuje, statytojui surašė savavališkos statybos aktą už savavališkai atliktus ūkinio pastato rekonstravimo darbus.

Tyrimo metu nustatyta, kad statytojas turėjo Vilniaus m. savivaldybės administracijos pagal ūkio pastato Užupio g. 15A, Vilniuje, paskirties keitimo į kūrybines dirbtuves rekonstravimo projektą 2015-03-10 išduotą SLD (rašytinį pritarimą projektui), tačiau vykdydamas statybos darbus pažeidė esminius statinio projekto sprendinius.

Statybos inspekcija informuoja, kad projekte, kuriam išduotas SLD, numatytas pamatų ilgis – 9 m, plotis – 7 m, o patikrinimo metu nustatyta, kad rekonstruojamo pastato pamatas pailgintas iki 11,967 m,  plotis susiaurintas  iki 6,529 m.

Statybos inspekcija 2023-01-31 privalomuoju nurodymu statytojui nurodė nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų ir įpareigojo jį iki 2023-07-31 pašalinti savavališkos statybos padarinius. Už savavališką statybą statytojui taip pat bus taikoma administracinė atsakomybė.

Statybos inspekcija primena, kad greta savavališkai rekonstruojamo pastato statybvietės 2023-01-13 Užupyje įvyko atraminės sienos avarija. Tyrimą dėl šią avariją sukėlusių priežasčių ir kaltų asmenų nustatymo vykdo Vilniaus m. savivaldybės sudaryta avarijos tyrimo komisija. Baigus avarijos tyrimą bus nustatyta,  ar savavališkai vykdyti rekonstravimo darbai turėjo įtakos statinio avarijai. Komisija darbą baigti planuoja vasario viduryje.