2024-04-12

Statybos inspekcija informuoja apie IS ,,Infostatyba“ funkcionalumus, susijusius su savivaldybių, kaip valstybinės žemės patikėtinių sutikimais

Nuo šių metų sausio 1 d. įsigaliojo Statybos įstatymo nauja redakcija, kad  savivaldybei išduodant statybą leidžiantį dokumentą(SLD) statyti ir (ar) rekonstruoti valstybinėje žemėje, kurią patikėjimo teise valdo savivaldybė, SLD turi būti įrašytas savivaldybės, kaip valstybinės žemės patikėtinio, pritarimas įgyvendinti statinio projekte numatytus sprendinius.

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) informuoja, kad įsigaliojus minėtą nuostatą įgyvendinančio statybos techninio reglamento pakeitimams, buvo papildyti prašymo išduoti SLD rekvizitai, patikslinta SLD procedūra, susijusi su savivaldybių, kaip valstybinės žemės patikėtinių sutikimų įrašymu į SLD.

Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje IS ,,Infostatyba“ (IS ,,Infostatyba“) įdiegti funkcionalumai, susiję su savivaldybių, kaip valstybinės žemės patikėtinių sutikimais:

  • Atsižvelgiant į minėtus teisės aktų pokyčius, kuriais sudaryta galimybė savivaldybėms, kaip valstybinės žemės patikėtiniams, vienu aktu išduoti SLD kartu jame įrašant ir sutikimą (pritarimą) įgyvendinti naujos statybos ar rekonstravimo darbus, bei atitinkamai asmenims vienu prašymu per IS ,,Infostatyba“ kreiptis į savivaldybes dėl SLD ir minėtų valstybinės žemės patikėtinių sutikimo gavimo. (IS ,,Infostatyba“ yra atnaujintos SLD  prašymo, pildymo bei spausdinimo formos.)

Pažymėtina, kad įdiegti funkcionalumai neužkerta kelio statytojams valstybinės žemės patikėtinio sutikimą gauti iki SLD išdavimo procedūros.

  • Teikiant prašymą IS ,,Infostatyba“ išduoti SLD naujos statybos statiniams ar rekonstrukcijai savivaldybės patikėjimo teise valdomoje valstybinėje žemėje, IS ,,Infostatyba“ sukurta  galimybė nurodyti žemės patikėtinių prieš SLD išdavimą išduoto sutikimo (-ų) duomenis (kai sutikimas gautas anksčiau nei teikiamas prašymas) arba nurodyti, kad kartu su prašymu išduoti SLD prašoma savivaldybės, kaip valstybinės žemės patikėtinio, sutikimo (pritarimo) įgyvendinti statinio projekte numatytus sprendinius (kai SLD išduodamas statyti ir (ar) rekonstruoti savivaldybės teritorijoje esančių miestų ir miestelių valstybinėje žemėje). Už valstybinės žemės patikėtinių sutikimų išdavimą atsakingiems savivaldybės padaliniams SLD išdavimo procedūrų metu IS „Infostatyba“ sukurta galimybė susipažinti su prašymais išduoti SLD ir prie prašymo pridedamais dokumentais. 

Pažymėtina, kad minėti IS ,,Infostatyba“ funkcionalumai, susiję su savivaldybių, kaip valstybinės žemės patikėtinių, sutikimų įgyvendinti statinio projekte numatytus sprendinius įrašymu į SLD yra taikomi tik tuomet, kai SLD išduoda savivaldybės.

  • Tais atvejais, kai SLD Statybos įstatymo 27 straipsnio 3 dalyje nurodytose teritorijose (Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse, išskirtinėje ekonominėje zonoje ir kontinentiniame šelfe), taip pat įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus, SLD naujų ypatingųjų ir neypatingųjų statinių statybai pajūrio juostoje išduodaStatybos inspekcija, – dėl valstybinės žemės patikėtinių sutikimų į patikėtinius turi būti kreipiamasi per Žemės informacinę sistemą (naudojantis el. paslaugomis Teritorijųplanavimo ir statybos vartuose www.planuojustatau.lt). Per šią sistemą taip pat galima gauti ir minėtus išankstinius valstybinės žemės patikėtinių sutikimus, jei tai norima atlikti iki SLD išdavimo procedūros pradžios.

Pažymėtina, kad atvejai, kai galima gauti tik valstybinės žemės patikėtinio sutikimą (nevaldant žemės), numatyti statybos techninio reglamento 50 punkte ir 4 priede. Kitais atvejais privaloma žemę valdyti, kaip tai numato Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 punktas (pvz., nuomos, panaudos ar kitais pagrindais).

Statybos inspekcija pažymi, kad minėtos procedūros, kai per IS ,,Infostatyba“ vienu prašymu kreipiamasi į savivaldybes dėl SLD ir valstybinės žemės patikėtinio sutikimo išdavimo, bei atitinkamai kai sutikimai įrašomi į SLD, nėra automatiškai suteikiama teisė laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu. Dėl tokių sutikimų laikinai naudotis valstybine žeme statybos metuturibūti kreipiamasi į atitinkamą  valstybinės žemės patikėtinį per Žemės informacinę sistemą.

Kilus klausimų dėl statybos teisės aktų taikymo, galite kreiptis Statybos inspekcijos Konsultacine linija tel. (8 5) 207 33333, pasirinkdami „1“, dėl IS „Infostatyba“ naudojimo – rinkitės „2“. Daugiau informacijos apie Konsultacinę liniją rasite čia.