2022-11-24

Statybos inspekcija ir atestuoti statybos dalyviai dalinosi žiniomis ir gerąja praktika

Šiandien įvyko Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) organizuotas pristatymas (diskusija) skirta architektams.

Susitikime dalyviams pristatyti  Statybos inspekcijos dažniausi nustatomi  statybą leidžiančių dokumentų pažeidimai, įstaigos teikiamų konsultacijų apžvalga bei aktualūs Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos ,,Infostatyba“  funkcionalumai. Kadangi diskusija buvo organizuota nuotoliniu būdu, dalyvauti joje galimybę turėjo architektai iš visos Lietuvos – diskusijoje dalyvavo net 170 dalyvių. Rengtame seminare patirtimi dalinosi Statybos inspekcijos l. e. viršininko pavaduotojos pareigas Lilija Bičkaitienė,Veiklos gerinimo skyriaus patarėjas Ramūnas Druktenis, Informacinių sistemų valdymo skyriaus specialistas Jaunius Krivickas.

Statybos inspekcijos organizuojami konsultaciniai seminarai statybos ir (ar) teritorijų planavimo klausimais – efektyvi, naudinga ir reikalinga priemonė, padedanti palengvinti ir pagerinti darbo procesą. Kadangi šiemet organizuoti renginiai sulaukė didelio susidomėjimo, kitais metais jų planuojama organizuoti daugiau, kad visi norintys turėtų galimybę juose sudalyvauti.

Informacija apie artimiausiu metu numatomus seminarus statybos ir (ar) teritorijų planavimo klausimais skelbiama Statybos inspekcijos puslapyje www.vtpsi.lt, taip pat įstaigos socialinio tinklo Facebook paskyroje.